Vika Idag

Om Vika Idag:

Vika Idrettsforening er i dag en ren Vannpoloklubb, vi er medlemmer av Norges Svømmeforbund, Oslo Idrettskrets, samt Oslo Svømmekrets. Vi rekrutterer spillere fra hele Stor-Oslo og er aktive både på minipolo, junior og seniorsiden. Vi deltar i vannpolo turneringer i inn og utland, blant annet Nordic Open der vi møter de beste nordiske og baltiske lagene, samt forskjellige andre turneringer i Skandinavia og Norden.

Vika er drevet av sine spillere, også ledelsen og styre består av frivillige. Det er ingen betalte stillinger hos Vika IF, avgiften alle spillerne betaler blir blant annet brukt til å dekke reisekostnader og skaffe nytt utstyr.


Styret i Vika Idrettsforening (2018)

Leder: Harald Moritz

Nestleder: Bjarne Lothe

Kasserer: Ted Lier

Styremedlem: Hans Kristian Eide

Styremedlem: Tore Wilken Nitter Walaker

Varamedlem: Mike Fürstenberg