Kostnader & Betaling

NO

Vika er en amatør vannpoloklubb, dette innebærer at det drives av spillere og frivillige. Ingen av spillerne eller posisjoner i styret blir betalt. For at kostnader kan dekkes og klubben kan drives er det to obligatoriske avgifter som alle aktive spillere må betale. Prisene er like for alle aldersgrupper. Disse er som følgende:

  • Årlig Medlemsavgift: 300 nok.
  • Årlig Treningsavgift: 2700 nok.

For å motta faktura, må du være registrert på Min Idrett og søke om medlemskap i Vika Idrettsforening.


skjema noEN

Vika is an amature water polo club, this implies that it is runned by its players and volunteers, we have no payed players or staff. To cover expences and run the club there are two mandantory fees that all active players have to pay. Prices are the same for all age groups. These are as follows:

  • Annual Memberfee: 300 nok.
  • Annual Trainingfee: 2700 nok.

In order to be invoiced, you need to be registered on Min Idrett and request membership in Vika Idrettsforening.


skjema en.PNG