Live Results

Vi jobber med en live protokoll funksjon, slik at man får oversikt over kampens hendelser, Live! Det kan i noen tilfeller også bli sendt direkte video fra kampen. Alle lenkene og sendinger vil du finne her!

Kommer Snart!

We are working on a livestream function that will give an overview over events during the match, Live! In some cases we might broadcast matches when able to. All links and previous broadcast’s will ble found here!

Comming soon!