Live Results

Vi jobber med en live protokoll funsjon, slik at man får oversikt over kampets hendelser, Live! Det kan i noen tilfellet også bli sendt dirkete video fra kampen. Alle lenkene og sendinger finner du her!

Kommer Snart!

We are working on a live function, that will give an overview over events during the match, Live! In some cases we might broadcast matches when able to. All links and broadcast will ble found here!

Comming soon!