Management

Vika er drevet av sine spillere, også ledelsen består av frivillige. Det er ingen betalte stillinger hos Vika IF, avgiften alle spillerne betaler blir brukt til å dekke reisekostnader og skaffe nytt utstyr for eksempel.
Vika is driven by its players, also its management and registration is driven by volunteers.  There are no paid position at Vika IF, the fee all players pay is used to cover travels and gear for instance.


Leder/Leader: Harald Moritz

Tel. 982 57 856

Leder@Vika-If.noEconomic Responsible:

Tel. 982 57 856

Leder@Vika-If.no