General Info

*Du finner oss på Tøyenbadet på Tøyen, Oslo*

*You can find us at Tøyenbadet on Tøyen, Oslo*

Våre treningstider/Our training times:

Mandag/Monday: 19:00 to 21:00 (Minipolo: 19:30 – 20:30)

Onsdag/Wednesday: 19:00 to 21:00 (Minipolo: 19:30 – 20:30)

Fredag/Friday: 19:00 to 20:30 (Minipolo: No Training)

I sommerferien kan du finne oss på Frognerbadet. Detaljert informasjon om datoer på sommeren er tilgjengelig på vår privat Facebook side for medlem. Eller ta kontakt med oss.


In summer brake, you can find us at Frognerbadet. More detailed information about dates in the summer is available on the private Facebook page for members. Or take contact with us.