Vika Today

Generel Informasjon om Vannpolo fra Forbundet

General Information on Waterpolo from FederationNO

Vika Idrettsforening er i dag en ren Vannpoloklubb, vi er medlemmer av Norges Svømmeforbund, Oslo Idrettskrets, samt Oslo Svømmekrets. Vi rekrutterer spillere fra hele Stor-Oslo og er aktive både på minipolo, junior og seniorsiden, i både 1ste og 2dre divisjon For tiden er det ingen egen jenteserie i Norge men jenter er hjertelig velkommen til å trene og spille for Vika, da sammen med guttene. Vi deltar i vannpolo turneringer i inn og utland, blant annet Nordic Open der vi møter de beste nordiske og baltiske lagene. Vika er drevet av sine spillere, også ledelsen og styre består av frivillige. Det er ingen betalte stillinger hos Vika IF, avgiften alle spillerne betaler blir blant annet brukt til å dekke reisekostnader og skaffe nytt utstyr.


EN

Vika spots club is by today only a Waterpolo Club, we are part of the Norwegian Swimming Federation, Oslo Sport group and Oslo Swimming group. We recruit players from Oslo and regions around, we are active on both Minipolo, Junior and Senior side, both in 1st and 2nd division. Currently there is no series for women only, however women are welcome to play with Vika and take part in competitions, but than mixed with men. We take part in championships  national and international, for example at the Nordic open where we meet the best Nordic and Baltic teams. Vika is driven by its players, also its management and board are driven by volunteers.  There are no paid position at Vika IF, the fee all players pay is used to cover travels and new gear and equipment.